Skip to Content

Bakalárske štúdium informatických odborov na FMFI UK

 • Z absolventov našich informatických programov v rokoch 2009-2010,
  si iba 0.3% nenašlo prácu, čo je najmenšie percento v tomto
  odbore zo všetkých vysokých škôl na Slovensku
  (portál iEDU Ministerstva školstva)
 • FMFI UK: v hodnoteniach v rokoch 2005-2010 konzistentne
  najkvalitnejšia fakulta v oblasti prírodných vied
  (ARRA)

Informatika sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave vyučuje v rôznych formách už vyše 35 rokov. Pre uspokojenie čo najširšieho záujmu o naše štúdiá, ponúkame pre záujemcov dva študijné odbory bakalárskeho a magisterského štúdia:

Odbor informatika
vychovávame osobnosti
Odbor aplikovaná informatika
pripravujeme pre prax

 • 35 ročná tradícia špičkových absolventov
 • osobný prístup ku študentom
 • porozumenie princípom, flexibilita, nadhľad
 • náročné aplikácie (bezpečnosť, kryptológia, paralelné výpočty, modelovanie veľkých systémov)
 • široké možnosti uplatnenia

 • od praktických zručností k princípom
 • do praxe už po troch rokoch
 • možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu s atraktívnymi zameraniami (počítačová grafika, umelá inteligencia)
 • zaujímavé voliteľné a výberové predmety (web, grafika, robotika, bioinformatika)

Dôležité informácie a linky

Stránky predmetov